• ForeningsForedrag, c/o FOF Aarhus, H. H. Seedorffs Str. 7, 8000 Aarhus C
  • 86 12 29 55
  • Mandag til fredag: Kl. 10.00 - 14.00

Julens og kirkeårets billeder

Jesu fødsel og korsfæstelse er blevet skildret på mange forskellige måder gennem kristendommens billedhistorie.

Arne Haugen Sørensens 2017-maleri af Jesu Fødsel i Valgmenighedskirken på Mjølnersvej er helt ny og moderne i forhold til den traditionelle julekrybbe. Ligeledes er skulpturer af den kronede 1000-tals vikingekonge, Jesus, i Frue Kirkes kryptkirke helt forskellig fra det lidende, torterede menneske på Claus Bergs 1500-tals altertavle oppe i hovedkirken.

Annamarie vil i sit foredrag forklare, hvilken samtid de forskellige billeder taler ind i.

Varighed: 2×45 min. plus pause.
Udstyr: Projektor.

Foredragsholder

  • Annamarie Bjerkø

    Jeg har samlet billeder af kunst til fortællinger om skolen, mennesket, krigen, guldalderen, 1900-tallets -ismer, samtidskunst og særskilte kunstnere. Disse…