• ForeningsForedrag, c/o FOF Aarhus, H. H. Seedorffs Str. 7, 8000 Aarhus C
  • 86 12 29 55
  • Mandag til fredag: Kl. 10.00 - 14.00

Personlighedsforstyrrelser – hvordan kan pårørende passe på sig selv?

Et foredrag om personlighedsforstyrrelser med udgangspunkt i faglig viden og kliniske erfaringer/cases fra egen praksis om, hvordan du som pårørende bedst passer på dig selv og sætter grænser overfor navnlig mennesker med dissocial personlighedsforstyrrelse (psykopati).

I foredraget vil jeg gennemgå træk og udtryk for 3 meget udbredte personlighedsforstyrrelser:

  • Dyssocial (psykopatisk) personlighedsforstyrrelse
  • Emotionelt ustabil (borderline) personlighedsforstyrrelse
  • Evasiv/ængstelig (undvigende) personlighedsforstyrrelse

I løbet af foredraget vil der også være mulighed for debat, spørgsmål og erfaringsudveksling, hvor jeg er tovholder.

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

Personlighedsforstyrrelser kan overordnet karakteriseres som nogle afvigende personlighedstræk. En personlighedsforstyrrelse viser sig ved den måde personen føler, tænker, opfatter og forholder sig til andre mennesker på.

Hvis ens personlighed afviger meget fra gennemsnittet i den kultur, man lever i, kan det betyde at man har en personlighedsforstyrrelse. De afvigende træk vil vise sig i form af urimelige eller uforståelige reaktioner i personlige og sociale situationer.

Personlighedsforstyrrelser udvikles i et menneske dels pga. arvelige/genetiske faktorer og kan fx udløses pga. svigt og mistrivsel til ens nære tilknytningsrelationer under de første leveår.

En personlighedsforstyrrelse kan ikke behandles med medicin – men med psykoterapi og gruppeterapi (ofte langvarig behandling).

Varighed: 2 timer.
Udstyr: PC og projektor.

Foredragsholder

  • Hanne Kirkegaard

    Jeg er uddannet cand.mag. i dansk og psykologi i 2001 og psykoterapeut MPF i 2011. Siden 2012 har jeg arbejdet…