• ForeningsForedrag, c/o FOF Aarhus, H. H. Seedorffs Str. 7, 8000 Aarhus C
  • 86 12 29 55
  • Mandag til fredag: Kl. 10.00 - 14.00

Brabrand sø og Årslev Engsø

Der gives en gennemgang af søernes historie fra Oldtidens begyndelse til i dag. Der fortælles om de store forandringer, som søerne har undergået – herunder forandringen fra saltvandsfjord til ferskvandssø, vandstandshævninger og dræningsprojekter.

Det hele kulminerer med forureningen fra industri, husholdninger og landbrug op gennem 1900-tallet, som skaber miljøproblemer og danner grobund for en politisk bevægelse, der rækker frem mod spildevandsrensning og etablering af Årslev Engsø i 2003.

Foredraget slutter med en fortælling om fuglelivet ved søerne i dag. Foredraget ledsages af billeder.

Varighed: 2×45 min. plus pause.
Udstyr: Ingen krav.

Foredragsholder

  • Torben Gang Rasmussen

    Jeg har en kandidat i biologi og har haft ansættelse som museumspædagog, højskolelærer og naturvejleder, og så har jeg mere…